Herman van Boeyen

Leuke Tips

Kinderpsycholoog Vught, begeleiding op maat van jouw kind

1 min gelezen
kinderpsycholoog Vught

Wanneer je als ouder merkt dat je kind op één of andere manier psychische moeilijkheden ondervindt, wil je alles in het werk stellen om je kind zo goed mogelijk te helpen en op te vangen. Als ouder ben je daar echter niets steeds het best voor geplaatst omdat je heel dicht bij je kind staat en zaken te betrokken ervaart en benadert.
Begeleiding en ondersteuning van Kinderpsycholoog Vught biedt de oplossing.

kinderpsycholoog Vught

Persoonlijk traject

Ieder kind is anders en reageert anders, vandaar dat geen enkele vorm van begeleiding en coaching dezelfde is. Na een grondige kennismaking en intake, zal de kinderpsycholoog perfect in staat zijn vast te stellen waar de problemen zich situeren, wat de oorzaken zijn en wat het wenselijk begeleidingstraject is. Van het grootste belang is dat alle betrokken partijen in de omgeving van het kind hierbij betrokken worden. Het is dus niet enkel zaak van het kind, maar ook van de ouders, de school en de naaste omgeving.
De meeste zorgverzekeraars komen tussen in de gemaakte kosten waardoor de drempel laag ligt om begeleiding op te starten.