Herman van Boeyen

Leuke Tips

Heb jij recht op schadevergoeding bedrijfsongeval?

1 min gelezen
schadevergoeding bedrijfsongeval

Bij een bedrijfsongeval is de werkgever in principe altijd aansprakelijk voor de opgelopen schade maar er zijn natuurlijk uitzonderingen. Een werkgever moet ervoor zorgen dat de werkvloer en veilige omgeving is en daarom is die ook aansprakelijk bij een bedrijfsongeval en heb jij recht op een schadevergoeding bedrijfsongeval. Er zijn wel gevallen dat een werkgever de aansprakelijkheid kan ontlopen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de werkvloer wel veilig was en het ongeval buiten de macht van de werkgever was en de werkgever alle veiligheidsmaatregelen had getroffen om het ongeluk te voorkomen. Dit is vaak wel lastig aan te tonen en ook een moeilijk proces. Elk bedrijfs ongeval met letsel moet ook gemeld worden bij de arbeidsinspectie en er kan een onderzoek komen na een serieus ongeval door de inspectie of de politie. 

schadevergoeding bedrijfsongeval

Eigen schuld

Het kan echter ook zijn dat je helemaal geen recht hebt op schadevergoeding bedrijfsongeval omdat het niet de werkgevers schuld of nalatigheid was maar eerder dat van jezelf. Als een werkgever kan aantonen dat het ongeval is gebeurd door jou nalatigheid, roekeloosheid of eigen opzet is de werkgever niet aansprakelijk en ben je zelf aansprakelijk voor alle opgelopen schade. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld als je zelf niet oplet of onder invloed bent van bepaalde dovende middelen. In zo’n geval kan het zelfs zijn dat het je geld kost door de medische kosten en het waarschijnlijk verliezen van je baan. Voor meer info hierover kan je een kijkje nemen op de site van Sapadvocaten.