Herman van Boeyen

Leuke Tips

Benieuwd naar de toelatingseisen van de hoogwerkers opleiding? Lees het hier!

3 min gelezen
hoogwerker in de bouw

Je laten certificeren op gebied van veiligheid, waarom zou je? Certificering door middel van een Hoogwerk opleiding of VCA opleiding heeft verschillende voordelen die zullen worden beschreven. Zo heeft voldoende deskundigheid een positieve invloed op de kwaliteit van het werk, de veiligheid en de werksfeer.

Waarom veilig werken?

Iedereen na werktijd veilig naar huis! Dat is het hoofddoel. Niemand zit te wachten op een ongeval, maar waar gewerkt wordt vallen spaanders. Met een goede veiligheidsopleiding wordt je je bewust van de risico’s die jij en je collega’s lopen tijdens de werkzaamheden en hoe je ongevallen kunt voorkomen. Veilig kunnen werken is de eerste en de voornaamste reden om voor veiligheidscertificering te kiezen.

Is certificering verplicht?

Naast veiligheid, voldoe je aan de eis van deskundigheid die de Arbowetgeving aan iedere werkgever stelt. In de wet zelf worden geen specifieke opleidingen genoemd, echter gebeurt er een ongeval of krijg je een controle van de inspecteur dan kan er middels een certificaat aangetoond worden dat je over voldoende deskundigheid beschikt. Ook de verzekeraar die letsel na een ongeval afhandelt, zal veel minder snel geneigd zijn om met je in discussie te gaan over de vergoeding wanneer je je deskundigheid kunt aantonen. Bovenstaande maakt duidelijkheid dat aantoonbaarheid van voldoende deskundigheid een tweede belangrijke reden is om je medewerkers veiligheidscertificaten te laten halen.

Hoogwerk opleiding

De Hoogwerk opleiding is gericht op het goed en veilig bedienen van de machine. Je krijgt zowel theorie als praktijk en het wordt afgesloten met een examen. Het theoretische gedeelte zal bestaan uit relevante wet- en regelgeving, techniek, noodsituaties, onderhoud, bediening en veiligheid. Tijdens de praktijk leer je de machine besturen en hoe je veilig met de machine kunt omgaan. Je hebt verschillende opleidingen voor de hoogwerker. Zo is er een basiscursus voor de beginnende hoogwerker, maar er zijn ook cursussen voor gevorderden voor degene die al meer ervaring hebben met de hoogwerker. Voor de basiscursus zijn er geen ingangseisen en de duur is ongeveer 2 dagen. Indien je al meer ervaring hebt, kan je met de opleider bespreken welke cursus het beste bij je aansluit. Na het behalen van een voldoende voor het examen, ben je een gecertificeerde hoogwerker!

VCA opleiding

VCA is de afkorting voor Veiligheid Checklist Aannemers. De VCA opleiding kent lesstof op diverse gebieden zoals wetgeving, gevaarlijke stoffen, werken op hoogte, keuringen, steigers, besloten ruimten, fysieke belasting, lawaai, persoonlijke beschermingsmiddelen etc. Naderhand ken je de basisprincipes van veilig werken op de werkvloer op een breed vlak. Er gelden geen ingangseisen om aan de opleiding te mogen beginnen en de cursusduur is afhankelijk van de diepgang één tot twee dagen met afsluitend een examen. Bij een voldoende krijg je een certificaat en wordt je ingeschreven in het diplomaregister.

Samenvattend ben je met behulp van de genoemde opleidingen meer bewust bent van de risico’s die op de werkvloer kunnen voorkomen en je bent goed in staat veilig te werken. Daarnaast kun je met behulp van het certificaat je deskundigheid ten alle tijden aantonen. Belangrijke redenen om toch te investeren in deskundigheid en je te laten scholen en certificeren.